Regulamin promocji "1 zł za marzenie o darmowej pizzy"

Regulamin promocji "1 zł za marzenie o darmowej pizzy":

 1. Organizatorem promocji jest firma Gastro Eats Sp. z o.o., z siedzibą w Strzyżowie, przy ul. Kilińskiego 7, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja polega na umożliwieniu Klientom dokonania dopłaty w wysokości 1 zł podczas składania zamówienia, za którą otrzymują oni los na loterię, w której do wygrania jest darmowa pizza.
 3. Promocja trwa od 1.04.2023 do 31.08.2023, lub do wyczerpania zapasów losów. Promocja może zostać również przedłużona.
 4. Promocja jest ważna przy zamówieniach złożonych online na stronie internetowej www.eosteria.pl lub telefonicznie pod numerem 887 474 478.
 5. W każdym losowaniu nagrodę stanowi darmowa losowo wybrana pizza w rozmiarze L z naszej oferty, którą można odebrać w terminie 14 dni od dnia wygranej.
 6. Losowanie odbywa się na żywo na profilu www.facebook.com/OsteriaRestoBar w serwisie społecznościowym.
 7. Każdy Klient może wykupić dowolną ilość losów, z zastrzeżeniem, że jeden los przysługuje do jednego zamówienia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania promocji w dowolnym momencie.
 9. Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej www.eosteria.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, utrudnienia w działaniu strony internetowej lub utrudnienia w realizacji zamówień, które uniemożliwiają skorzystanie z promocji.
 11. Każdy Klient uczestniczący w promocji akceptuje niniejszy regulamin.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.